Sognsvann.jpg

Helene Miller

Rådgivning pensjon og forsikring

 

Nøytral, uavhengig rådgivning og kunnskapsformidling som gir mening og skaper verdi

25 års erfaring som leder, rådgiver og forsikringsmegler har gitt meg en solid faglig plattform innen pensjon og forsikring. .Jeg er opptatt av tydelig kommunikasjon og nøytral, uavhengig rådgivning. Med dagens pensjonssystem må den enkelte i økende grad ta individuelle valg som påvirker egen pensjonstilværelse. Kvalifiserte valg krever oppdatert kunnskap. Mange opplever at pensjon og forsikring er vanskelig og at de ikke er kvalifisert til å ta gode valg. Arbeidsgivere må tilpasse seg de ansattes behov for økt kunnskap. God informasjon på nøytralt grunnlag og uavhengig rådgivning skaper verdier både for arbeidsgivere og ansatte.

Jeg etablerer langsiktige, verdiskapende kunderelasjoner og tilfører positivt engasjement gjennom tydelig kommunikasjon og kunnskapsformidling.

 

Kontakt

☎ KONTAkT

Helene@helenemiller.no
(+47) 46 81 70 55


Tjenester


rådgivning for bedrifter

 • Optimalisering av pensjons- og forsikringsordningene

 • Endringer og tilpasninger til rammebetingelser og lovverk

 • Ved rekruttering, omstrukturering og nedbemanning

 • Synliggjøring av ansattgoder

 • Oppnå økt opplevd verdi av bedriftens pensjons- og forsikringsordninger


Seniorkurs

 • Pensjon, sparing, trygd og forsikring

 • Individuell rådgivning

Lederordninger

 • Pensjon og forsikring for ledere og høytlønnede

 • Driftsordninger, usikret pensjon, regelverk og håndtering

 • Individuell rådgivning


kurs og Foredrag om pensjon og forsikring

 • For ledere, beslutningstakere og styremedlemmer

 • For ansatte og medlemmer


 
Alderdommen er ikke så ille når vi tenker på alternativet.
— Maurice Chevalier
 
 

 

 

La oss knytte kontakt.

Fyll ut skjemaet under og jeg vil raskt kontakte dere for å se på muligheter sammen.

Navn *
Navn